Theatergroep Buitengewoon

Theatergroep Buitengewoon

Theatergroep Buitengewoon is een theatergroep die regelmatig met eigenzinnige theaterproducties op de planken staat en wekelijks repeteert in het gebouw van Koperen Kees.

In de praktijk constateerden wij dat mensen met een beperking hun artistieke activiteiten meestal alleen beoefenen binnen de kaders van dagbesteding en zorgateliers. Dat wilden we graag veranderen.

Daarom stellen wij ons ten doel om mogelijkheden te creëren in de vorm van lessen en projecten op het gebied van kunst en cultuur voor mensen met een beperking. Kunst is voor deze groep niet alleen een middel om je te onderscheiden, maar ook een manier om de ander, de ‘gewone’ mens te ontmoeten en te integreren.

Koperen Kees wil door middel van projecten in theater, beeldend, dans en muziek, de deelnemers de mogelijkheid bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, hun horizon te verruimen en samenwerking en integratie bevorderen.

Hun persoonlijke ontwikkeling wordt hierdoor versterkt en de sociale cohesie bevorderd. Achterliggende visie is dat kunst en cultuur een meerwaarde geeft aan het bestaan en een verrijking oplevert voor elk individu, niemand uitgezonderd.

Lesaanbod buitengewoon

Bekijk hier het lesaanbod voor buitengewoon.

Theatercursus
Theatercursus
Voorstellingscursussen
Voorstellingscursussen