Koperen Kees

Theaterschool KoperenKees zoekt docenten !

Koperen Kees is een theaterschool die al twintig jaar in en rond Westland kinderen, jongeren en leerlingen met een verstandelijke beperking opleidt in het theatervak: door middel van spellessen, bewegingslessen en zanglessen wordt er gewerkt aan creativiteit, ontplooiing van talent en inleving, maar ook aan zelfvertrouwen, samenwerken, fysieke ontwikkeling, stemvorming en presentatie.

Wij werken met zeer gemotiveerde free-lancers die met elkaar een sterk team vormen en hun eigenheid en kwaliteit ten volle kunnen benutten.

Koperen Kees is langs diverse lijnen actief in het Westland en omgeving. Een van onze belangrijkste opdrachtegevers is Cultuurweb Westland. Deze organisatie koopt namens de gemeente bij ons theaterlessen in voor jeugd. We bieden zowel korte orientatiecursussen als voorstellingscursussen en cursussen voor bijzondere doelgroepen.
Naast dit aanbod , zijn we een ambitieuze theaterschool en ontwikkelen we tal van voorstellingen en workshops.

Wie zoeken we ?
Voor onze theaterschool zijn we op zoek naar zeer creatieve en flexibele, afgestudeerde theaterdocenten die ons team kunnen aanvullen. Voor diverse cursussen, workshops en voorstellingen hebben we versterking nodig.
Bij onze school heerst geen “uurtje factuurtje” mentaliteit, ondanks het feit dat we vooral werken met free-lancers.  De collegae waar we mee samenwerken hebben een overeenkomst voor langere tijd.

Heeft u interesse?
Voor nadere informatie over de mogelijkheden, tarieven, de beschikbare uren en de aard van de te verzorgen lessen, kunt u contact opnemen met Annuska Zwaneveld, coordinator van onze theaterschool.

 

Theaterschool Koperen Kees
Annuska Zwaneveld
annuska@koperenkees.nl
0174-730756
www.koperenkees.nl

Koperen Kees

Functie omschrijving  Docent Theaterschool Koperen Kees

A. Rapporteert aan: Coördinator

A.1 Taken
1. Het verzorgen van de inhoud van het lesaanbod
2. Het geven van de lessen
3. Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma’s
4. Het verrichten van overige werkzaamheden

A.2 Functie-eisen
Een relevante Hbo-opleiding op het specifieke vakgebied

B.Beschrijving van de taken

B.1 Het verzorgen van de inhoud van lesaanbod.
Ondersteunt de ontwikkeling van het (meerjaren)leerplan; stemt het leerplan af met leiding en collega’s. Bepaalt vanuit het leerplan de inhoud van het lesaanbod.
Zorgt voor les- en documentatiemateriaal.
B.2 Het geven van de lessen
Bereidt de activiteit voor; stemt af op het niveau van de groep.
Geeft de les; doet voor en stuurt bij.
Zorgt voor variatie in presentatie en lesvorm.
Houdt rekening met persoonlijkheid en doelstelling deelnemers.
Bespreekt regelmatig de vorderingen met (ouders van) deelnemers en evalueert de lessen; stelt eventueel leerdoelstellingen bij. Houdt de presentielijsten per les bij. Neemt met ouders contact op na 2 maal afwezigheid van deelnemers.
Organiseert kunstuitingen van en voor deelnemers.

B.3 Het bijdragen aan de ontwikkeling van KV-producten en -programma’s
Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op het terrein van de kunstzinnige vorming.
Levert bijdragen aan marktanalyses, de ontwikkeling van nieuw aanbod en marktontwikkelingsplannen; overlegt met opdrachtgevers en andere instanties over organisatie en uitvoering van projecten.
Werkt voorstellen uit in projectbeschrijvingen.

B.4 Het verrichten van overige werkzaamheden
Woont diverse overlegvormen bij.
Houdt ontwikkelingen op het vakgebied bij; neemt deel aan na- en bijscholing. Levert bijdragen aan evenementen/ organisatie-activiteiten.
Is ambassadeur van de organisatie en straalt dat naar buiten toe uit.